Summer Camp 2017

Age Group : 13 to 21 (Boys)

Mumbai

date_range   26-27-28 May
     2100/-
contact_phone   9860708203
place   Mahavir Nagar International Center, Chinchani Beach, Vangaon, Near Bhoisar, Maharashtra.

Adalaj (Hindi)

date_range   26-27 May
     50/-
contact_phone   
place   Trimandir, Adalaj.
Age Group : 13 to 16 (Girls)

Anand

date_range   26 June
     150/-
contact_phone   9924110170
place   Ranchhodji mandir, near Goya talav, Anand.

Ankleshwar

date_range   25-26 June
     
contact_phone   9825776010
place   Jalaram Mandir Hall, Near Bharuchi Naka, Diva Road, Ankleshwar.
Age Group : 4 to 7
Age Group : 17 to 21 (Girls)
Age Group : 17 to 21 (Boys)

Adalaj (Hindi)

date_range   26 May
     50/-
contact_phone   
place   Trimandir, Adalaj.
Register